CITY GARDENS

La cooperativa d’habitatges La Borda és una promoció auto-organitzada per les seves usuàries per accedir a un habitatge digne, no especulatiu i que posi en el centre el seu valor d’ús, a través d’una estructura col.lectiva.  La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un projecte més de Can Batlló impulsat per la comunitat en el procés de recuperació del recinte industrial,  i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de sants. El projecte s’emplaça en un solar (HPO) cedit per l’ajuntament a 75 anys al carrer Constitució, situat en una posició limítrofa del recinte industrial de Can Batlló amb façana a la trama històrica del barri de la Bordeta.

Façana sur de La Borda
La cooperativa d’habitatges La Borda és una promoció auto-organitzada per les seves usuàries per accedir a un habitatge digne, no especulatiu i que posi en el centre el seu valor d’ús, a través d’una estructura col.lectiva.  La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un projecte més de Can Batlló impulsat per la comunitat en el procés de recuperació del recinte industrial,  i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de sants. El projecte s’emplaça en un solar (HPO) cedit per l’ajuntament a 75 anys al carrer Constitució, situat en una posició limítrofa del recinte industrial de Can Batlló amb façana a la trama històrica del barri de la Bordeta.
Façana sur de La Borda

La cooperativa d’habitatges La Borda és una promoció auto-organitzada per les seves usuàries per accedir a un habitatge digne, no especulatiu i que posi en el centre el seu valor d’ús, a través d’una estructura col.lectiva.  La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un projecte més de Can Batlló impulsat per la comunitat en el procés de recuperació del recinte industrial,  i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de sants. El projecte s’emplaça en un solar (HPO) cedit per l’ajuntament a 75 anys al carrer Constitució, situat en una posició limítrofa del recinte industrial de Can Batlló amb façana a la trama històrica del barri de la Bordeta.

La Borda habitatge cooperatiu Habitatge, Habitatge cooperatiu,

Obra ANY: 2014 ANY D’EXECUCIÓ: Febrer 2017 – Octubre 2018

CLIENT: La Borda EMPLAÇAMENT: Constitució 85-89, Barcelona SUPERFÍCIE: 3.000 m² COL.LABORADORS: Arkenova (enginyeria), Miguel Nevado (estructura), AumedesDAP (control costos i DEO), Societat Orgànica (consultoria ambiental), PAuS – Coque Claret i Dani Calatayud (consultors projecte), Grisel·la Iglesias – Àurea acústica (acústica), José Juan Martínez Larriba (project manager), La Ciutat Invisible (coordinació promoció) i Holon (disseny de serveis)